Geloofsontwikkeling

Het is prachtig om te zien dat kinderen een sterk Godsvertrouwen hebben. Tegelijkertijd zijn basisschool kinderen ook ontzettend nieuwsgierig. Dat zal vragen opleveren die je soms moeilijk kunt beantwoorden. Schrik er niet van, maar omarm deze momenten als input voor geloofsgesprekken waarin je samen zoekt naar antwoorden.

Ook zul je merken dat je kind steeds meer besef krijgt van goed en kwaad, het geweten is in ontwikkeling. Dat maakt dat Bijbelverhalen over schuld en vergeving, maar ook de Bergrede of de Tien Geboden als relevant worden ervaren.

Influencer

Naast hun stappen in zelfstandigheid is de behoefte aan geborgenheid en bevestiging er nog altijd, samen tijd doorbrengen als gezin en investeren in een veilige thuishaven waar open en eerlijk met elkaar gesproken wordt, is goud waard. En ook al voelt het waarschijnlijk niet altijd zo, je mag weten dat je als ouder nog altijd de belangrijkste influencer bent in het leven van je kind!