Samen ontdekken

Kinderen ontdekken door te doen en te ervaren. Dat geldt ook voor het samen ontdekken van de Bijbel. Samen met duplo de kerststal bouwen, samen naar buiten en benoemen wat God heeft gemaakt. En ook zingen voor en met jonge kinderen is waardevol. In liedjes komen verschillende emoties voorbij en zingen draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen liedjes al jong herkennen en onthouden.