Geloofsontwikkeling

Jonge tieners stellen ontzettend veel vragen. Ze zijn kritisch, onderzoekend en soms zelfs als een tikje provocerend. Ze zijn op zoek naar wie is God en wat doet Hij? Welke rol speelt God in het leven van anderen en wat zie ik daar van? Kinderen vanaf 9 jaar gaan steeds meer abstract denken. God wordt meer en meer iemand die behalve dingen doet ook ís, en met wie je op die manier in relatie kunt staan.

Recht en rechtvaardigheid zijn belangrijke thema’s. Kinderen vragen van jou dat je doet wat je zegt. Ook voor henzelf is belangrijk: ze willen graag concreet bijdrage aan een betere wereld.  Passende verhalen in deze context zijn verhalen over armoede (weduwe van Sarfat), vluchtelingen (Naomi en Ruth) en de Bergrede.