Geloofsontwikkeling

De nieuwe fase in ontwikkeling brengt ook bijzondere stappen in geloofsontwikkeling met zich mee. De kleuter kan zichzelf steeds meer als individu gaan zien, ook in het grote verhaal van de Bijbel. Door het lezen van Bijbelverhalen, ervaren kinderen een wereld waarin ze de verhalen en personen kunnen plaatsen. Rituelen kunnen helpen om die focus te blijven houden.