Pubers

Pubers kenmerken zich door te pas en te onpas hun mening op tafel te gooien. Ze zitten midden in een identiteitsontwikkeling en kunnen worstelen met hun lichaam en geest. Voor jou als ouder is dat lang niet altijd makkelijk, maar er zullen zich ook momenten voordoen dat je de kans krijgt om de diepte in te gaan en écht te delen wat de Bijbel voor je betekent. Laat kinderen ervaren dat het goed is dat zij zelf een mening hebben en dat je verschillend over iets kunt denken. Reageer open op kritische vragen en niet afwijzend. Blijf altijd dicht bij jezelf.