Bijbellezen met schoolkinderen

De Bijbel lezen met kinderen van 6-12 jaar gaat om steeds meer vertrouwd raken met de Bijbelverhalen. Actief met de verhalen aan de slag gaan op een voor hen toegankelijke manier is belangrijk. Quizjes, vragen over de tekst beantwoorden, rollenspelen passen nu goed.

Kinderen willen ook graag zelf een stuk lezen. Ze willen graag veel weten. En kinderen kunnen nu beter verschillende perspectieven innemen en zich zo inleven. 

De gewetensontwikkeling speelt een belangrijke rol, het besef van goed en kwaad en dat je eigen gedrag consequenties heeft. Kinderen kunnen dat nu ook betrekken op hun relaties, met andere mensen en met God.  

Relatie met God

Naar mate de kinderen ouder worden, wordt God meer en meer iemand die behalve dingen doet ook ís, en met wie je op die manier in relatie kunt staan. Recht en rechtvaardigheid worden belangrijk. Kinderen vragen van jou dat je doet wat je zegt. Ook voor henzelf is belangrijk: ze willen graag concreet bijdrage aan een betere wereld.