Hoofdinhoud

Nieuwe basisschooljaar! Vind een passende kinderbijbel

De ontwikkeling van kinderen staat nooit stil – als je aan het eind van een schooljaar terugkijkt op wat je kind heeft geleerd en hoe het is gegroeid, sta je versteld hoe snel alles gaat.

Het begin van een nieuw schooljaar is een mooi startmoment om je te oriënteren op het aanbod van kinderbijbels. Door ook met het Bijbellezen aan te sluiten bij waar je kinderen staan in hun ontwikkeling is de kans groter dat ze de relevantie van de Bijbel voor hun eigen leven ontdekken.

Met deze blog proberen we je te helpen een weg te vinden in het ruime aanbod van kinderbijbels en Bijbelse kinderboeken.

Groep 1 & 2

In groep 1 en 2 van de basisschool ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden door samen te werken, te communiceren en te delen met leeftijdsgenoten. Ze maken kennis met de basisbeginselen van taal en rekenen, en ze vergroten hun woordenschat. Ook verbeteren ze hun motorische vaardigheden, zowel de fijne motoriek voor schrijven en tekenen als de grove motoriek voor rennen en spelen.

Thuis Bijbellezen met kleuters is leuk. Ze kruipen graag bij je op schoot en genieten vaak van de illustraties. Ze nemen het verhaal voor waar aan. Er is een scala aan kinderbijbels voor deze leeftijd, dus let bij het kiezen vooral op je eigen voorkeur.

Al jaren zijn de volgende kinderbijbels heel geliefde bij kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar.

Wil je liever samen op ontdekkingstocht door de Bijbel, in plaats van alleen maar voor te lezen, dan is de Samenleesbijbel Junior een aanrader.

Groep 3

In groep 3 van de basisschool maken kinderen belangrijke ontwikkelingen door op sociaal en cognitief gebied. Ze bouwen voort op hun taal- en rekenvaardigheden, leren vlot lezen en schrijven met meer precisie. Ze ontwikkelen een groter besef van de wereld om zich heen door meer te leren over verschillende culturen, tradities en gebeurtenissen. Kinderen tonen ook een toenemende leergierigheid en stellen vaak veel vragen om de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Waar je thuis nog prima uit de voeten kunt met de kleuterbijbels, biedt de vaardigheid van het lezen en schrijven ook ruimte om iets nieuws uit te proberen. In de Samenleesbijbel Junior staan bijvoorbeeld altijd een paar zinnen die een beginnende lezer zelf kan lezen. Zo betrek je je jonge kind nog meer bij de Bijbel.

Maar er zijn ook kinderbijbels en Bijbelse leesboekjes die aansluiten op het AVI-niveau van kinderen. Zo vind je in onze webshop losse uitgaven van Bijbelse verhalen op verschillende niveaus. En denk ook eens aan de Bijbelverhalen die Angelique Bos heeft uitgebracht voor kinderen met leesniveau M3, E3 en M4.

Ook een aanrader is het Prentenbijbel Zoekboek. In deze grote kartonnen uitgave zitten meer dan 80 Bijbelverhalen verweven. Leuk om te ontdekken met welke verhalen en personen je kind al vertrouwd is en met welke nog niet. Op basis daarvan kun je op zoek naar een kinderbijbel met een breed aanbod aan verhalen.

Groep 4

Groep 4 is een belangrijk schooljaar, waarin de basis wordt gelegd voor de verdere educatieve groei van kinderen. In deze groep maken kinderen verdere ontwikkelingen door op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden. Ze verbeteren hun leesvaardigheid en gaan complexere teksten begrijpen. Rekenen omvat nu onder meer vermenigvuldiging en deling. Kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en worden zelfstandiger in hun leerproces. Sociaal leren ze conflicten constructief op te lossen en bouwen ze vriendschappen op basis van gedeelde interesses. Daarnaast ontwikkelen ze creatieve vaardigheden en ontdekken ze hun talenten op het gebied van kunst en expressie.

Waar jonge kinderen nog vol opgaan in de Bijbelverhalen, krijgen kinderen van 7 jaar en ouder steeds meer vragen. Ze willen begrijpen hoe het zit met de relatie tussen God en Jezus, verbazen zich over wonderen en leren verbanden leggen tussen verhalen.

Dit is een mooi startmoment om de Samenleesbijbel of de HSV Gespreksbijbel uit te proberen. Het lezen van de bijbelteksten zal vaak nog moeilijk zijn, maar de vragen bij de gedeelten kunnen al heel mooie gesprekken opleveren.

Ook Bijbelse zelfleesboeken op niveau M4 en E4 zijn leuk om aan te bieden. Zo stimuleer je het leesgedrag van je kind, en door het verhaal in hun eigen tempo te ontdekken, raken kinderen ook meer betrokken bij het verhaal.

Groep 5

In groep 5 van de basisschool leren kinderen verder te bouwen op hun taal- en rekenvaardigheden. Ook vergroten ze hun kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Sociaal leren ze conflicten constructief op te lossen en ontwikkelen ze empathie. Als ouder kun je hun leergierigheid stimuleren door gesprekken te voeren over hun interesses, boeken te lezen en praktische activiteiten te ondernemen, zoals uitstapjes naar musea of de natuur. Moedig hen aan om vragen te stellen en zelfstandig te blijven ontdekken.

Kinderen van 8 jaar en ouder worden steeds mondiger. Ze ontwikkelen ook hun eigen leervoorkeuren. Bij kinderbijbelmateriaal dat ontwikkeld wordt vanuit de visie op kindertheologie, worden daarom altijd verschillende verwerkingsopdrachten aangeboden die aansluiten bij de negen leervoorkeuren.

Voorlezen maakt waarschijnlijk steeds meer plaats voor zelflezen. Het is dan ook waardevol om samen de Bijbel te lezen met kinderen in groep 5. Ze kunnen zich steeds beter verplaatsen in personen in de Bijbel en meedenken met keuzes die gemaakt worden.

Dit is ook het moment om te starten met een bijbels dagboek voor kinderen. Er is een breed aanbod, en hoewel het leuk is om een boek cadeau te geven, is de kans dat kinderen het echt gaat gebruiken groter als ze betrokken worden bij het uitzoeken. Ga dus eens samen naar de boekhandel en laat je inspireren en adviseren.

Als je een kind hebt dat houdt van zelf ontdekken, dan zijn de boeken van Hanna Holwerda aanraders. Op speelse wijze verweeft zij Bijbelse feitjes, weetjes en verhalen in creatieve boeken die je brein aan het werk zetten.

Bijbelse doe-boeken zijn ook een uitkomst. Vooral als je kind bekend is met Bijbelverhalen uit kinderbijbels, bieden deze verwerkingsboekjes vaak verrassende inzichten, nieuwe weetjes en leuke puzzels. Ideaal voor vakantieweken, maar ook voor regenachtige zaterdagen.

Speciaal voor jou

Wil jij Bijbellezen op een manier die bij jouw gezin past? Wij reiken jou praktische tips die aansluiten op jullie wensen.

  • De beste kinderbijbels
  • Challenges, downloads, boekjes en video’s
  • Inspiratie en toerusting
  • Tips voor de praktijk.

En dat allemaal afgestemd op jouw gezin!

Groep 6

In groep 6 bouwen kinderen hun kennis verder uit. Hun taalvaardigheden worden steeds geavanceerder, en er ligt veel nadruk op samenhang in verhalen. Bij rekenen worden onderwerpen als breuken, procenten en meten uitgebreid. Daarnaast verdiepen ze zich in natuurwetenschappen en geschiedenis. Op sociaal vlak leren ze verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en conflicten oplossen.

Als ouder kun je hun nieuwsgierigheid aanmoedigen door ze te stimuleren om buiten de schooluren te lezen, onderzoeken en creatief te zijn. Bied ook ruimte voor open gesprekken over hun ervaringen en gevoelens.

De leervoorkeuren van kinderen worden steeds duidelijker. Probeer hierbij aan te sluiten ook bij het Bijbellezen. Is je kind een rekenwonder, besteed dan eens extra tijd aan verhalen over de bouw van de ark of de tempel van Salomo. Of onderzoek samen wat de afstand was van Nazaret naar Betlehem en hoe lang deze reis geduurd moet hebben. Is je kind juist veel liever creatief of muzikaal bezig, ga dan op zoek naar werkvormen die de creativiteit prikkelen.

Wil je het zelflezen van de Bijbel stimuleren? Dan is de Startbijbel een mooi product. Deze bijbeleditie bevat een rijke bloemlezing uit de Bijbel in Gewone Taal waarbij de verschillende gedeelten aan elkaar verbonden worden door middel van tekstblokjes. Deze Bijbel staat ook boordevol indrukwekkende illustraties.

En heb je al eens nagedacht over een christelijk zomerkamp voor de volgende zomervakantie? Tijdens deze kampweken is er veel aandacht voor spel en plezier, leren ze nieuwe kinderen kennen die ook een christelijke achtergrond hebben en is er altijd een bijbelaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van een specifieke leeftijd.

Groep 7

Groep 7 is staat kinderen een belangrijk overgangsjaar te wachten. Er wordt nog veel verdiepende lesstof aangeboden en er is veel aandacht voor toetsresultaten. Kinderen kunnen een druk ervaren om een gewenst niveau te halen en in combinatie met pre-puberale hormonen kan dit best een pittig jaar worden. Kinderen van 10 jaar en ouder worden ook gestimuleerd om kritisch denken te ontwikkelen. Ook de Bijbel ontkomt niet aan deze bevragingen. Het kan dan helpen om kinderbijbelmateriaal in huis te hebben dat ruimte biedt voor deze vragen en kinderen aanmoedigt om te blijven zoeken en verwonderen.

Een kinderbijbel als de Tienerbijbel van Willem de Vink of de Ongelooflijke Bijbelverhalen van Willeke Brouwer zijn mooie producten om aan te reiken als kinderen zelfstandig met de Bijbel aan de slag willen. De Samenleesbijbel of de HSV Gespreksbijbel blijft waardevol om samen in het gezin te lezen. Door de open vragen ontstaat ruimte voor gesprek en juist voor deze leeftijdsgroep is het belangrijk om ook als ouder eerlijk antwoord te geven en de gelijkwaardigheid in het gesprek te zoeken.

Het wordt steeds zeldzamer dat je kind met andere gelovige kinderen in de klas zit. Het is juist voor deze leeftijd heel waardevol om te ervaren dat er meer mensen van hun leeftijd geloven. Op events als de Jongerendag, Opwekking Pinksterconferentie, Strandheem Festival, CWN Conventies, New Wine Zomerconferentie, maar ook christelijke vakantiekampen of christelijke campings kunnen hierin een rol vervullen.

Groep 8

In dit laatste jaar van de basisschool is er veel aandacht voor maatschappelijke vraagstukken, sociale ontwikkeling op het gebied van verantwoordelijkheid nemen en zelfredzaamheid. En natuurlijk zijn er de laatste Cito-toetsen en staat rond de kerst het definitieve advies gepland. Met daarna ruimte voor de feestelijke afronding van de basisschoolperiode. Als het je oudste kind is dat naar groep 8 gaat, is het ook voor jou als ouder een spannend jaar. Geef elkaar ruimte om om te gaan met alle emoties die voorbijkomen.

Op nog een heel aantal scholen wordt als afscheidsgeschenk een Bijbel gegeven aan leerlingen. Mocht dat bij jullie school niet het geval zijn, overweeg dan eens of je dit als ouders zelf kunt doen. Ook de feestdagen in december zijn daarvoor een mooie gelegenheid. Er is een breed aanbod aan jongerenedities van de Bijbel in Gewone Taal. Bijvoorbeeld de Belle Bijbel voor meiden, de Bijbel in Gewone Taal voor jou met extra content speciaal voor tieners, maar ook de Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel, ideaal voor creatieve jonge tieners.

Het is mooi om zelf lezen te stimuleren, ook door middel van Bijbelse dagboeken, maar samen lezen aan tafel creëert nog altijd meer interactie. Bijvoorbeeld door een editie als Bijbel Dichtbij, de praktische studie- en gespreksbijbel die ook jou als ouder blijft prikkelen. Of probeer eens verhalen te lezen die thema’s raken waar je kind mee bezig is. Verhalen over Lot en Abraham waarbij kiezen centraal staat, of een verhaal als dat van Gideon waarin God een heel specifieke opdracht heeft voor een jonge man. Laat je inspireren door de bergrede van Jezus en ga met elkaar in gesprek wat dit betekent voor het leven als christen.

We hopen dat je we je hebben voorzien van nieuwe inspiratie om een passende producten te vinden voor jouw kinderen, naar welke groep ze ook gaan. We wensen je een heel goed nieuw schooljaar toe!

Deel dit bericht

Laat je verder inspireren

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.