Zevenluik voor thuis

Leef in de veertigdagentijd toe naar Pasen met het zevenluik van Bijbel Basics. Elke zondag koppel je een nieuw luik aan het vorige. Zo ontvouwt zich het verhaal van Petrus die – met vallen en opstaan – Jezus volgt.

Bijbelverhaal

Iedere zondag kunnen de kinderen het Bijbelverhaal, geschreven door Corien Oranje, van die zondag beluisteren of lezen. Er is ook een korte opdracht. De uitkomst van alle opdrachten samen verwijst naar een mooie tekst uit de Bijbel. Lees of luister de verhalen.

Stille Week

De zesde week is de Stille Week. In die week is er voor iedere dag een kort Bijbelgedeelte om samen te lezen een korte vraag.

Rotssteentjes

Als de kinderen dit willen, kunnen ze bij iedere zondag een rotssteentje schilderen en dit bij de luiken plaatsen. De steen staat voor Petrus, die door Jezus ‘rots’ wordt genoemd.

Wat heb je nodig?

–  zeven steentjes

–  acrylstiften of acrylverf

–  eventueel een penseel

Aan de slag:

 • Schilder iedere zondag of in die week een steen met een beeld uit het Bijbelverhaal. Bij elke zondag lees je een suggestie wat je zou kunnen tekenen of schilderen.
 • Je kunt steentjes op straat vinden of bij een rivier. Was ze dan wel eerst goed af voordat je ze gaat versieren. Je kunt ook stenen kopen bij de bouwmarkt.

Petrus, jij bent de rots

Zondag 18 februari

Matteüs 16:13-23

 1. Luister naar het Bijbelverhaal. Je kunt het verhaal ook voorlezen of je kind laten lezen.
 2. Zet het luik van deze zondag op een mooie plek in huis, bijvoorbeeld op een tafel. Er komen nog zes luiken bij, die aan elkaar worden verbonden. Het is handig als je voldoende ruimte hebt voor alle zeven luiken.
 3. Opdracht: Kijk naar het luik van deze zondag. Jezus praat met Petrus. Hij zegt: ‘Jij bent Petrus, de rots’. Net daarvoor heeft Petrus geantwoord op de vraag van Jezus: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’

Wat heeft Petrus toen gezegd?

 1. U bent de messias, de Zoon van de levende God.
 2. U bent Jezus, maar ik vind het moeilijk om U te volgen.

Is antwoord 1 volgens jou goed, noteer dan een 1. Is antwoord 2 goed? Noteer dan een 2.

 • Zing met elkaar of luister via internet naar het lied Ja, ja, ja, Petrus (Oké4kids 281).
 • Teken of schilder op je steentje een steen. Petrus wordt door Jezus ‘rots’ genoemd. Leg je steentje voor het luik.

Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?

Zondag 25 februari

Johannes 13:1-15

 1. Luister naar het Bijbelverhaal. Je kunt het verhaal ook voorlezen of je kind laten lezen.
 2. Maak het luik van deze zondag vast aan het eerste luik.
 3. Opdracht: Kijk naar het luik van deze zondag. Jezus wast de voeten van Petrus. Petrus wil niet dat Jezus zijn voeten wast. Wat zegt Jezus als Petrus dat niet wil?

Los de rebus op en lees wat Jezus zegt.

Welk woord komt twee keer voor in deze zin? Schrijf de laatste letter op van dat woord.

Ik zal U nooit in de steek laten

Zondag 3 maart

Matteüs 26:26-35

 1. Luister naar het Bijbelverhaal. Je kunt het verhaal ook voorlezen of je kind laten lezen.
 2. Maak het luik van deze zondag vast aan het tweede luik.
 3. Opdracht: Kijk naar het luik van deze zondag. Petrus beweert na de paasmaaltijd dat hij Jezus nooit in de steek zal laten.

Je ziet hier een plaatje met een mand brood en een glas wijn. Welke schaduw hoort bij dit plaatje? Noteer de twee letters die bij de juiste schaduw staan.

 • Zing met elkaar of luister via internet naar het lied Neem dit brood (Elly en Rikkert), Aan uw tafel (Sela).
 • Schilder of teken op je steentje een brood of een glas wijn. Jezus viert met zijn leerlingen de paasmaaltijd. Leg je steentje voor het derde luik.

Petrus, je slaapt!

Zondag 10 maart

Marcus 14:32-41

 1. Luister naar het Bijbelverhaal. Je kunt het verhaal ook voorlezen of je kind laten lezen.
 2. Maak het luik van deze zondag vast aan het derde luik.
 3. Opdracht: Kijk naar het luik van deze zondag. Petrus slaapt terwijl Jezus hem gevraagd heeft om wakker te blijven. Pak een Bijbel in Gewone Taal erbij en zoek Marcus 14:32-41 op. Hoe vaak lees je in dit Bijbelgedeelte het woord ‘bidden’? Je kunt er ook voor kiezen het aantal keren dat het woord ‘wakker’ voorkomt te tellen. Het aantal dat je telt, is ook het cijfer dat je opschrijft.
 4. Zing met elkaar of luister via internet naar het lied Heel alleen in de hof (Elly en Rikkert).
 5. Schilder of teken op je steentje een kussen of gesloten ogen. Petrus valt in slaap terwijl Jezus bidt. Leg je steentje voor het vierde luik.

Petrus, doe je zwaard weg

Zondag 17 maart

Matteüs 26:46-56

 1. Luister naar het Bijbelverhaal. Je kunt het verhaal ook voorlezen of je kind laten lezen.
 2. Maak het luik van deze zondag vast aan het vierde luik.
 3. Opdracht: Kijk naar het luik van deze zondag. Petrus mag van Jezus zijn zwaard niet gebruiken.
 4. Streep alle letters van de zin: ‘Doe je zwaard weg’ door op het zwaard. Welke letter blijft er over? Dat is de letter van het antwoord. 

 • Zing met elkaar of luister via internet naar het lied Waarom (Elly en Rikkert).
 • Schilder of teken op je steentje een zwaard. Petrus grijpt zijn zwaard om Jezus te beschermen, maar Jezus wil niet dat Petrus dit doet. Leg je steentje voor het vijfde luik.

Stille Week

Met de zesde zondag die ook ‘Palmzondag’ wordt genoemd, begint de ‘Stille Week’. Zo wordt in de kerk de week vóór Pasen genoemd. Deze zeven dagen zetten ons stil bij de weg die Jezus ging van lijden en sterven. In de kerk vinden in deze periode verschillende vieringen plaats, maar je kunt ook thuis in je eigen gezin deze Stille Week met elkaar beleven. Iedere dag is er een Bijbelgedeelte om samen te lezen en een korte vraag.

Tip: Lees de teksten vooraf eerst zelf met het oog op je kind om te beslissen of je deze gedeeltes al dan niet leest. De scenes zijn soms heftig. Als alternatief zou je een gedeelte in de kinderbijbel kunnen opzoeken.

Ik ken die man niet!

Zondag 24 maart

Matteüs 26:57-75

 1. Luister naar het Bijbelverhaal. Je kunt het verhaal ook voorlezen of je kind laten lezen.
 2. Maak het luik van deze zondag vast aan het vijfde luik.
 3. Opdracht: Kijk naar het luik van deze zondag. Als aan Petrus tot drie keer toe wordt gevraagd of hij bij Jezus hoort, zegt hij drie keer: ‘nee’! Bij welk van deze drie vragen is het antwoord ‘nee’? Noteer de letters die achter de juiste vraag staan.
  • Heet Petrus ook Simon? – AA
  • Kraait de haan drie keer nadat Petrus heeft ontkend dat hij Jezus kent? – SP
  • Vergeeft Jezus later Petrus dat hij drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent? –  KL
 4. Luister met elkaar naar het lied Lied van Petrus van liedjes- en tekstschrijver Stef Bos.
 5. Schilder of teken op je steentje een mond of schrijf het woord ‘nee’. Leg je steentje voor het zesde luik.

Petrus ziet dat het graf leeg is

Paaszondag 31 maart

Johannes 20:1-10

 1. Luister naar het Bijbelverhaal. Je kunt het verhaal ook voorlezen of je kind laten lezen.
 2. Maak het luik van deze zondag vast aan het zesde luik.
 3. Opdracht: Kijk naar het luik van deze zondag. Jezus is niet meer in het graf!
  • Pak een Bijbel in Gewone Taal erbij en zoek Johannes 20:1-10 op.
  • Hoe vaak tel je in dit Bijbelgedeelte het woord ‘Petrus’?
  • Hoe vaak tel je het woord ‘doeken’ (let op: alleen meervoud)?
  • Trek het aantal keren dat je ‘doeken’ telde af van het aantal keren dat je ‘Petrus’ telde.
  • Noteer dit cijfer
  • Maak nu de volledige puzzel die je hieronder vindt.
 4. Zing met elkaar of luister via internet naar het lied Wij vieren feest (Elly en Rikkert)of De steen is weg (Elly en Rikkert).
 5. Schilder of teken op je steentje een witte doek. Jezus is opgestaan! Leg je steentje voor dit laatste luik.
Met elkaar puzzelen

In de afgelopen weken heb je steeds cijfers en letters genoteerd. Deze horen allemaal bij elkaar en vormen de oplossing van deze puzzel!

 • Noteer het eerste getal dat je hebt gevonden bij de eerste zondag van de veertigdagentijd.
 • Welke naam kun je maken van de zes gevonden letters? Schrijf deze naam achter het getal.
 • Schrijf achter de gevonden naam het getal op dat je hebt genoteerd bij de vierde zondag van de veertigdagentijd.
 • Ten slotte noteer je daarachter het gevonden getal van vandaag.

Als het goed is, staat er nu een verwijzing naar een tekst in de Bijbel. Een prachtige tekst, die gaat over de opstanding van Jezus. Zoek hem maar eens met elkaar op!

Oplossing puzzel: